Vi har tröttnat på alla larmrapporter i tidningarna som
handlar om barn som utsätts för allvarlig misshandel, och sexuella övergrepp
här i Sverige, utan att någon förändring sker! Vi har läst i stort sett samma
larmraporter år ut och år in.

Vi har tröttnat på att bevittna hur myndigheter såsom exempelvis socialtjänst
och domstol inte gör det jobb de är tillsatta för att göra – att skydda och
hjälpa våra barn!
Barnen i Sverige har förlorat sin rättssäkerhet. Istället har Sverige blivit
pedofilers och våldsmäns paradis.
Aldrig tidigare har det sett så illa ut.
Nu får det vara nog!

Vi svenskar är bra på att hjälpa barn utomlands och nu är
det hög tid att sopa rent utanför vår egen dörr. Vi har så lätt att fara i
taket när vi ser ludd som ligger kvar i torktumlaren i tvättstugan men när vi
hör att grannens barn far illa stänger vi tyst vår dörr.

Det är oerhört viktigt att var
och en av oss börjar BRY sig om barnen i vår närhet. Med tanke på att mellan
10-20 % av alla barn i Sverige utsätts för övergrepp innan de fyller 18 (källa:
SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering 2011), är risken stor att det
drabbar ett barn i din absoluta närhet. Utsatta barn som inte får den hjälp och
det skydd de så väl behöver hamnar ofta i grov kriminalitet eller missbruk.
Risken är stor att du drabbas av den – direkt eller indirekt! Om inte annat så
drabbas du som skattebetalare. Dessa barn kostar samhället oerhörda summor. För
att inte tala om det enskilda barnets lidande. Obearbetade trauman förstör liv!

Den här revolutionen börjar hemma på din egen gata. Ägna tid
åt barnen omkring dig. Lyssna på vad de har att säga och visa att du BRYr dig
så att de vet att de kan komma till dig om något skulle hända dem. Duka fram en
extra tallrik vid middagsbordet för grannens barn. Ingen vet hur de har det
bakom gardinerna. Ditt uppdrag är mer betydelsefullt än du tror. Ett viktigt
förebyggande arbete som faktiskt kan rädda liv.

Vi måste också ställa krav på politikerna. Regeringens ansvariga
ministrar är väl medvetna om bristerna. Nu är det upp till oss att sätta ner
foten och kräva förändring. För att stärka barns rättsskydd krävs resurser. Vi
vet att det kommer att kosta. Men det kostar oändligt mycket mer att inte
agera. BRY – Barns Rättsskydd kräver bland annat:

· – Instifta en särskild barndomstol med
specialutbildade åklagare och domare med tydligt barnperspektiv i fokus.

· – Reformera socialtjänsten! De som arbetar med
barnavårdsärenden skall ha specialutbildning, så att de vet hur de ska upptäcka
barnmisshandel och övergrepp.

· – Öka samverkan mellan skola, polis och socialtjänst!

Med andra ord; BRY – Barns
Rättsskydd kräver att Sverige följer FN:s Barnkonvention.

Inför riksdagsvalet kommer BRY att ställa de olika partierna
mot väggen. Vi vill till exempel veta hur de tänker lösa den omfattande
misshandel som sker på våra skolor. 9 av 10 elever anser att mobbingen är det
mest angelägna samhällsproblemet att lösa, enligt Rädda Barnens
enkätundersökning 2011.

Vi har nu ett gyllene tillfälle att förändra vårt samhälle. Kom
ihåg att dina egna insatser hemma i ditt eget kvarter är oerhört
betydelsefulla. Jag vill inspirera och uppmana var och en att använda mer
civilkurage och värna barnen även i Sverige. De är helt beroende av att vi
vuxna BRYr oss och ställer oss bakom dem. Tillsammans kan vi även sätta press
på politikerna så att de satsar nödvändiga resurser.

Tack för att du BRYr dig!

Agneta Bravélius
Grundare av BRY – Barns Rättsskydd och författare till boken ”När blodsbanden
brister”