Medan insamlingen till ”Världens barn” pågår som allra mest
intensivt, är vi stolta över att kunna presentera att du nu kan bli
Barnrättsfadder till ett barn här i Sverige!

Den 20 september, 2013 ombildades BRY till
insamlingsstiftelse! Sedan tidigare verkar vi för att skapa opinion så att
makthavare genomför nödvändiga förändringar. Ett av våra krav är en särskild barndomstol med specialutbildade domare och åklagare. Men det tar tid att förändra
attityder. Samtidigt trillar många barn mellan stolarna och far
mycket illa. Myndigheter som är tillsatta för att hjälpa och skydda våra barn
brister, så även landets BUP mottagningar. Läs gärna deras egen larmrapport från april 2013 här.

BRY har inga anställda terapeuter, istället har vi
rikstäckande nätverk. När ett barn behöver hjälp kopplar vi ihop det med en
erfaren terapeut på orten där barnet bor. BRY står för kostnaden med hjälp av
de pengar du donerar. Eftersom vi är en insamlingsstiftelse har vi krav på oss
att 80 % av de insamlade medlen går till ändamålet. Det är hårda kontroller på
detta.

Genom att bli Barnrättsfadder kan du vara med och hjälpa
till att skapa förändring. Det är bevisat att de barn som snabbt får hjälp inte
behöver få så stora en i vuxen ålder.

Tack för att du BRYr dig!

Här kan du ansluta dig som Barnrättsfadder.

Mer info från BRY här.

Du kan naturligtvis ge enstaka donationer också! Det gör du här.
Du kan välja genom att betala via PayPal eller genom direkt insättning på vårt bankgiro konto: 379–7826