När en omfattande barnmisshandel uppdagas så finns det
alltid någon, eller några som har sett och fattat misstankar om att allt inte står
rätt till. Alltför få vuxna tar barnens parti och agerar.

BRY vill inspirera till ökat civilkurage, därför finns det handfasta
tips på vad du kan göra här på vår hemsida. Du hittar dem här.

Du kan rädda ett barns liv!